I takt med att allt fler handlar online blir även processen smidigare och enklare. Tidigare har priset varit den största motivationen till att handla sina reklampennor online samtidigt som folk har varit osäkra på kvalitén och servicen