Hur många reklampennor skall man beställa?

How many promotional pens you should orderEn vanlig fråga gällande reklampennor är hur många man egentligen skall köpa. Svaret varierar beroende på användningsområdet och företagets storlek. En av de mest avgörande faktorerna är hur stort företaget är och hur många exemplar man strävar efter att dela ut.

Alla företag har också en separat budget för marknadsföring, vilket innebär att inköpet av reklampennor måste kombineras med all annan virtuell och fysisk marknadsföring som planeras att göras under årets lopp.

Ytterligare en parameter som måste beaktas är vad som kommer ske under exempelvis det kommande halvåret. Kommer man ordna föreläsningar eller konferenser? Skall man delta i en mässa inom en snar framtid? Allt detta spelar roll i fråga om hur många reklampennor som måste beställas för att de skall räcka till alla.

Beställ ett lagom antal

Som företagare kan det lätt hända att man köper in ett alltför stort lager av reklampennor vid ett enda tillfälle. Detta rekommenderas dock inte, utan istället kan man satsa på mindre partier åt gången.

På så sätt garanteras att alla reklampennor som delas ut fungerar och behåller en hög kvalité. Använder man sig av bläckpennor som inte fungerar i sin marknadsföring ger det ett dåligt första intryck åt konsumenterna och således en dålig bild av företaget. Något man bör tänka på när man gör sin beställning är själva bläckets livslängd.

9 månaders bläck

Tumregeln är att köpa in ett lager av reklampennor som man kan göra sig av med under en nio månaders period. Bläckets livslängd beräknas nämligen ligga runt nio månader.

Slutligen behöver beställningen naturligtvis vara kostnadseffektiv. Professionella företag inom reklam med tryck erbjuder vanligtvis färdiga paket där ett förmånligt pris kombinerats med bläckets livslängd.

Är man osäker gällande antal eller pris skall man be om en offert och diskutera med en sakkunnig om detaljerna. På så sätt kan företaget ge ett passande pris, komma med olika förslag och rekommendera en order som uppfyller de unika behoven.