Allmänt om bläckpennor

General ink pensGenom historiens gång har det funnits en mängd olika typers pennor som använts för att skriva ner texter och siffror med bläck. Förut fanns inte någon reklamindustri som tryckte upp bläckpennor med företags logotyper, utan de användes endast av de människor som faktiskt kunde skriva. Den första varianten av bläckpennan var den klassiska fjäderpennan. Denna simpla penna tillverkades till en början av gåsfjädrar, men i takt med att de blev populärare brukades även fjädrar från korpar och svanar. Historiker har kommit fram till att fjäderpennorna började användas redan under 300-talet. Pennorna var väldigt enkla i sin utformning, men bakom varje exemplar fanns en rätt arbetsam tillverkningsprocedur.

Även om fjäderpennan började nyttjas redan på 300-talet skulle det ta ända till 1800-talets mitt innan den ersattes av stålpennorna. De här stålpennorna hade en betydligt högre kvalitet och precision, vilket bidrog till att själva skrivandet blev enklare. Bläcket till stålpennorna förvarades i ett skilt bläckhorn och för att kunna skriva var man alltså tvungen att regelbundet doppa pennan i bläcket. Under 1930 utvecklades stålpennorna till det som vi idag kallar reservoarpennor. Kulspetspennorna som de flesta använder i dagsläget lanserades i sin tur på 1950-talet. Poängteras bör att det fortfarande finns personer som använder sig av fjäderpennor, men då är det i regel för kalligrafiska ändamål.

De bläckpennor som används i dag har ett brett användningsområde och är inte längre bara ett verktyg för skrivande. Kulspetspennorna har nämligen blivit ett ypperligt alternativ att marknadsföra sin verksamhet med på ett fysiskt plan. Oavsett om man har en chefsposition eller är arbetslös behöver man alltid en penna. På de här pennorna kan man som företagare således trycka upp information om bolaget för att snabbt nå ut till så många personer som möjligt. I samband med detta har även bläckpennorna med företagsinformation fått ett nytt namn; reklampennor.